1.  Vejlby Klit > 2.  Information > 2.9 Vindmøller > 2.9.1 Klage sager
 
 

2.9.1 Klage sager

Publiceret 12-09-2016  !

”Det er ikke nogen hemmelighed, at regeringen ønsker at droppe opførelsen af de kystnære vindmøller, hvilket vi fortsat vil arbejde for af tre grunde. For det første vil de store kystnære møller på ca. 180 meters højde komme til at skæmme de smukke danske kyster og ødelægge vores unikke natur langs Vestkysten. For det andet ønsker regeringen, at ”grønne kraftværker” på havet i givet fald bør længere væk fra kysten. Det vil ikke skæmme vores unikke kyststrækninger og skal ses i lyset af, at prisen på havvind langt ude på havet ifølge vindindustrien selv forventes at blive halveret over de næste 10 år. Endelig er støtteomkostningerne til de kystnære vindmøller næsten fordoblet, siden vi lavede energiaftalen i 2012, og ved ikke at opføre dem kan vi tage toppen af den store regning for den grønne omstilling, som vi vil omlægge fra PSO-afgiften til finansloven,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Sakset fra:

http://efkm.dk/aktuelt/nyheder/nyheder-2016/september/regeringen-offentliggoer-laveste-bud-i-udbuddet-af-kystnaere-havvindmoeller/Mails/bilag fra klagesag ang "Kystnære Havvindmøller" placeret  ud for Vejlby - Thyborøn strækningen.

Korrespondancen er lavet af Jacob Bjerre (Værmlandvej 17) og hans datter (Anne Bjerre).

Mails og bilag er lagt her på siden, da der er stor modstand mod disse placeringer.

Der er i materialet også nævnt  om Vesterhav syd, dette er tilsvarende projekt omkring Søndervig, som også kæmper imod.

Materialet / mails'ene er ikke lagt i dato / kronologisk orden - læs selv datoer i mailene.

Jacob Bjerre / Anne Bjerre modtager gerne hjælp til indsigelser og kontakter til forskellige organisationer.

(f.eks: Danmarks Naturfredningsforening, Turistforeninger langs Vestkysten osv)


Mails: 

1.Klage via email

Afvisning af klage

Mail til Charlotta Castenfors fra Energistyrelsen 07.04.17

Mail til Energistyrelsen 03.04.17

Mail til Energistyrelsen 27.03.17

Mail til Energistyrelsen 28.03.17

Mail til Morten Bæk 30.03.17

SV Klage Vesterhav Nord - Værditabserstatning

Svar fra Charlotta Castenfors fra Energistyrelsen 03.04.17

Svar fra Energinet.dk 03.04.17

Svar fra Morten Bæk fra Energistyrelsen 29.03.17


Bilag:

Bilag 1.JPG

Generel bemærkning

Illustration af udsigten far stranden

Illustration af udsigten fra bovbjerg fyr

Indsigelse_VesterhavNord

Orienteringsmateriale.pdf

Sammelingning med Rambølls illustrationer

Værre end vestenvind - Mediearkiv - Infomedia (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundejerforeningen VejlbyKlitplantage